Det Grønne Rum2019-08-24Vi er ved at planlægge det årlige samarbejde med Det Grønne Rum. Vi har aftalt, at vi finder materialer til en permanent udstilling på Det Grønne Rum. Derfor er I meget velkomne til at komme med emner fundet ved vore lokale områder, så vi kan vise hvilke spændende ting vi kan finde lokalt omkring Lillebælt. Udstillingen skal bygges op mandag og tirsdag før Grundlovsdag. I er meget velkomne til at vise hvilke materialer I har senest torsdag den 23. maj. Så kan vi få en oversigt over hvad vi kan tilbyde. Vi har igen i år en fast aktivitetsdag. Det bliver lørdag den 24. august . Vi mødes til fælles morgenbord kl. 8.00 i Det Grønne Rum. Vi slutter igen ved 15.00 tiden. Der er åbent for offentligheden mellem 10.00 og ca. 14.00. der bliver rejst pavilloner udenfor, hvor vi sidder og sliber. Der vil også være aktiviteter indenfor. VEL MØDT Bestyrelsen Der er tilmeldingsseddel i Klubbenmødested: Det Grønne Rum