Generalforsamling2020-02-10nærmere tilgårmødested: Depotgården