generalforsamling for stenklubben2018-01-29Indkaldelse til d. 30. generalforsamling i Fredericia Stenklub. Generalforsamlingen afholdes i modelbyggernes lokale ved siden af klubben pga. ombygning i Depotgårdens hovedbygning. Mandag d. 29. januar 2017 kl. 18.00. Stenklubben er vært ved et par stykker smørrebrød for de der er tilmeldt.Tilmeldingsliste hænger i klubben. Der gøres opmærksom på, at generalforsamlingen kun er for betalende medlemmer af Depotgården og Fredericia Stenklub. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Formandens beretning for året 2017 3. Fremlægning af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag: herunder fastsættelse af kontingent for 2018. 5. Valg. På valg er formand Randi Bæk Led (modtager genvalg). Sekretær Steen E. Andersen (modtager genvalg). Bestyrelsesmedlem Maj-Britt Svendsen træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleant Ole Nørgaard er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Maj- Britt. Bestyrelsessuppleant ønskes. 7. Eventuelt Med klubhilsen Fredericia Stenklubs bestyrelse.mødested: ved klubben